Britský trh s biopotravinami

V Británii se většina biopotravin nakupuje v supermarketech. Britský trh s biopotravinami je třetí největší na světě (po USA a Německu) a v roce 2003 dosáhl hodnoty 1,015 miliardy GBP. Očekává se, že trh vzroste do roku 2007 o dalších 75 %, především díky rostoucímu počtu “intenzivních” spotřebitelů, kteří biopotraviny nakupují každý týden. Za posledních devět let se hodnota trhu s biopotravinami zvýšila ze 100 milionů GBP na více než jednu miliardu. Největší nárůst v meziročním srovnání měly v roce 2003 přímé distribuční kanály jako dodávky domů, obchody na farmě a na trzích. Poprvé po pěti letech se snížil objem prodávaných biopotravin přes supermarkety, z 82% podílu na trhu v roce 2002 na 81 % v roce 2003. Celkový obrat prodaných biopotravin přes řetězce však vzrostl ze 755 milionů na 821 milionů liber.

Sainsbury má největší podíl na prodeji biopotravin. S 27 % má stále největší podíl na prodeji biopotravin, ačkoliv na trhu konvenčních potravin zaujímá jen 15 %. Od roku 2002 začal jako první používat do své řady dětských pokrmů výhradně biosuroviny.

Supermarket Waitrose se na prodeji potravin podílí jen 3 %, ale podíl na prodeji biopotravin dosahuje 17 %. Waitrose nabízí ve svých 140 obchodech více než 1300 položek v biokvalitě. Waitrose byl jedním z prvních supermarketů, které biopotraviny zavedly, a to v roce 1983.

Tesco se na celkovém obratu podílí 24 %, což je podobný podíl na trhu, jaký má v oblasti biopotravin (26 %). Tesco v roce 2003 rozšířilo svůj sortiment o 80 nových biopoložek, např. víno, bio-saláty, ale i potřeby denní hygieny (biovata).

Marks & Spencer v roce 2003 výrazně investoval do kategorie biopotravin a zvýšil jejich obrat o 38 %. V roce 2003 změnil obaly na biopotravinách prodávaných pod svojí značkou, aby usnadnil zákazníkům jejich hledání a přidal více informací o zásadách a výhodách ekologického zemědělství.

Zdroj: ÚZPIŠkola zdravého vaření