Články - Co je...

Zpět na přehled kategorií článků

Co je hemofilie?

Články - Co je...

Hemofilie je skupina dědičných poruch krve, při nichž se krev nedostatečně sráží. Tyto poruchy se mohou také označovat jako hemofili, hemofilia či emofilia. Zažito a běžně používáno je však označení "hemofilie".

Celý článek

Co je autismus? Co způsobuje autismus?

Články - Co je...

Odborníci se domnívají, že autismus (vývojové duševní postižení) se projevuje nejčastěji během prvních tří let života člověka. Autismus je výsledkem neurologického onemocnění, které má vliv na normální funkci mozku ovlivňující komunikační a sociální dovednosti.

Celý článek

Co je obezita?

Články - Co je...

Za obézního je považován takový člověk, jehož tělesná hmotnost je nejméně o 20% vyšší, než by měla být. Je prokázáno, že taková nadváha může mít i negativní dopad na zdravotní stav.

Celý článek

Co je cukrovka (diabetes)?

Články - Co je...

Diabetes (diabetes mellitus) je klasifikován jako porucha metabolismu. Metabolismem se rozumí způsob, jakým naše tělo využívá a přeměňuje přijímanou potravu na energii a růst. Většina složek ze stravy se v tele pri zpracování přeměňuje na glukózu...

Celý článek