Co je cukrovka (diabetes)?

Co je cukrovka (diabetes)? Diabetes (diabetes mellitus) je klasifikován jako porucha metabolismu. Metabolismem se rozumí způsob, jakým naše tělo využívá a přeměňuje přijímanou potravu na energii a růst. Většina složek ze stravy se v tele pri zpracování přeměňuje na glukózu. Glukóza je forma cukru v krvi - je to hlavní zdroj paliva pro náš organismus.

Když trávíme námi přijímané jídlo, glukóza se dostává do krevního oběhu, kde ji buňky využívají pro energii a růst. Nicméně, glukóza se nemůže dostat do buňky bez přítomnosti inzulínu. Inzulín je hormon, který je produkován slinivkou břišní. Po jídle slinivka automaticky uvolní dostatečné množství inzulínu, který pomáhá glukóze přesunout se do buněk a snižuje tak hladinu krevního cukru.

Osoba s diabetem má stav, při kterém je příliš vysoké množství glukózy v krvi (hyperglykémie). Tato situace nastává, když naše tělo buď neprodukuje dostatek inzulínu (nebo dokonce žádný), nebo naše buňky nereagují správně na inzulín, který slinivka produkuje. To má za následek přebytek cukru v krvi, který se nakonec vyloučí močí. Takže i když má krev spoustu glukózy, buňkám se jí nedostává a nemohou tak uspokojit požadavky na energii a růst.

Proč diabetes mellitus?

Diabetes pochází z řečtiny a znamená "sifon". Aretus Cappadocian, řecký lékař z druhého století našeho letopočtu, pojmenoval tento stav diabainein. Popsal pacienty, kteří vylučovali příliš mnoho tekutin (polyuria) - "jako sifon". Nakonec se zažilo označení převzaté ze středověkého latinského slova "diabetes".

V roce 1675 Tohmas Willis přidal slovo "mellitus". "Mel" v latině znamená "med". Lidé s diabetem vylučují moč, která má přebytek glukózy a glukóza je sladká jako med. Diabetes mellitus může doslova znamenat "vylučovat sladkou vodu".

Existují tři hlavní typy diabetu:

Diabetes typu 1 - Tělo neprodukuje vůbec žádný inzulín
Diabetes typu 2 - Tělo nevytváří dostatek inzulínu, nebo inzulín nepracuje správně
Gestační diabetes - Tento diabetes se vyvine pouze po dobu těhotenství

Diabetes typu 1 a 2 jsou chronické zdravotní stavy - to znamená, že jsou perzistentní a věčné. Gestační diabetes obvykle zmizí po porodu.

Všechny typy diabetu se dají léčit, ovšem typy diabetu 1 a 2 jsou celoživotními onemocněními - není aktuálně znám žádný lék. Pacienti dostávají pravidelně inzulín (který byl k tomuto účelu objeven již v roce 1921). Léčba u pacientů s typem 1 sestává hlavně z inzulínových injekcí společně se stravovacími omezeními a doporučeními. Pacienti s diabetem 2. typu jsou obvykle léčeni tabletami, cvičením a speciální dietou, ovšem někdy jsou také zapotřebí
inzulínové injekce. Pokud není diabetes odpovídajícím způsobem kontrolován, hrozí pacientovi významně vyšší riziko komplikací, jako jsou hypoglykémie či ketoacidóza. Mezi dlouhodobější komplikace patří kadriovaskulární choroby, poškození sítnice, chronické selhání ledvin, poškození nervů, špatné hojení ran, gangréna na nohou (může vést až k amputaci) či erektilní dysfunkce.

Ilustrační obrázek: © Pixmac.czŠkola zdravého vaření