Co najdeme v čaji

Obsah látek, které se vyskytují v černém i zeleném čaji, kolísá podle původu a způsobu zpracování čaje.

V čerstvých čajových lístcích a v zeleném čaji se nachází vitamin C (v černém čaji jej téměř nenajdeme), dále vitamíny B komplexu (B1, B2, B6, biotin), vitamin E a K.

Z minerálních látek obsahují čajové listy významné množství draslíku a především fluoru.

Z dalších zajímavých a zdraví prospěšných látek jsou v čaji zastoupeny purinové alkaloidy – nejznámější je bezesporu kofein (dříve nazývaný jako tein), dalšími látkami, které mají podobné působení, jsou teobromin a teofylin. Jejich obsah je vždy mírně vyšší v čaji černém.

Další důležitou skupinou jsou polyfenoly – nejvíc jich najdeme v zeleném čaji (ten se vyrábí napařováním a sušením, kdežto u čaje černého probíhá fermentace – to je enzymaticko-katalytická oxidace zavadlého a nasekaného listu při vysoké vlhkosti vzduchu. Touto fermentací právě dochází ke ztrátě převážné většiny těchto zdraví prospěšných látek). Do skupiny polyfenolů patří také látky, o kterých se v poslední době stále častěji hovoří v souvislosti s jejich antioxidační schopností a prevencí vzniku rakoviny. Říká se jim katechiny (patří sem epikatechin, epikatechingallát, epigalokatechin, nejvýznamnějším z nich je pak epigallokatechin gallát –EGCG). Zjistilo se, že právě EGCG je velmi silný antioxidant, některé studie dokonce prokázaly, že jeho antioxidační aktivita převyšuje účinky vitamínu C a E více než 20krát. Z toho důvodu tuto látku mnozí výrobci přidávají do doplňků stravy, které pomáhají zabraňovat tvorbě zhoubných nádorů.

Černý čaj je typický svojí barvou a chutí – jsou za to odpovědné třísloviny (především theaflavin a thearubigen), které vznikají během fermentace z katechinů.

Zelený i černý čaj obsahují v množství 1-2% volných aminokyselin, z nichž nejvýznamnější je theanin. Tato často propagovaná látka má přímý vliv na mozkovou činnost, její pravidelné užívání má protistresové účinky.
Škola zdravého vaření