Domácí destilační systémy

Destilace je nejpřirozenějším způsobem čištění vody (např. dešťová voda je typickým příkladem vody destilované). Destilační přístroje tak pouze kopírují základní přírodní principy – nejprve přivedou vodu do varu, ta se změní v páru, která je ochlazením kondenzována na vodu (toto vaření se většinou provádí v nádobě podobné hrnci, která je z nerezové oceli, zahřívá se elektrickou energií, vyjímečně plynem). Odpařená pára pak prochází kondenzační komorou (většinou je to obyčejná trubice ze skla nebo nerezové oceli) – voda se ochlazuje buď pomoc ventilátoru nebo ponořením do vody. Vodní pára se tak pomalu dostává do sběrné nádoby.

Proces destilace dokáže z vody odstranit prakticky vše – veškeré mikroorganismy, minerály a jejich soli, těžké kovy, organické i anorganické sloučeniny. Svým způsobem získáme čistou H2O – taková voda je pak bez chuti, zápachu i jakéhokoli zabarvení.

Vzhledem k tomu, že existuje mnoho různých způsobů kondenzace páry, jsou na trhu dostupné různé přístroje, které se liší především cenou, rychlostí destilace a obsahem různých funkcí. Dražší přístroje se chlubí např. i automatickým provozem (napojíte na vodovod a získáváte vodu přímo z něj). U levnějších typů filtrů bývá problém s kvalitou používaných materiálů (např. hliník nebo různé plastické hmoty se mohou po určité době rozkládat a filtrovanou vodu kontaminovat).

Jedním z největších problémů destilačních přístrojů je jejich (ne)schopnost odstranit plyny a těkavé sloučeniny (jejich bod varu je nižší než u vody, mohou proto projít destilačním procesem s vodou a tím ji znečistit). Dražší destilační přístroje však zvládnou i tento problém. Kvalitnější filtrační systémy jsou navíc často doplněny o uhlíkový filtr, který pomáhá odstraňovat různé plyny a organické látky.

Poměrně velkou nevýhodou těchto systémů je doba filtrace - proces destilace vody v domácích přístrojích je časově náročnou záležitostí, na 1 litr vody můžete čekat až celou hodinu. Další relativně nepříjemnou záležitostí je vysoká spotřeba elektrické energie – pokud vezmeme v úvahu dobu, po kterou celý proces probíhá, finanční náklady na získání čisté vody nejsou ve srovnání s jinými typy domácích filtrů právě nejnižší. U levnějších přístrojů může také vyvstat problém se skladováním destilované vody – pokud nejsou dodrženy přísné hygienické podmínky, může se voda velmi rychle kazit.

Jednou z nejvíce diskutovaných věcí u destilované vody je zdravotní dopad jejího pití. Destilovaná voda neobsahuje žádné minerály a protože je sterilní, je často nazývána „mrtvou vodou“. Tato tzv. chemicky hladová voda váže v těle na sebe minerály a tím nás o ně ochuzuje. Některé studie prokázaly negativní dopad na lidské zdraví při pravidelném příjmu čistě destilované vody. Naopak obhájci destilované vody tvrdí, že nejlepším zdrojem minerálů a stopových prvků je jídlo, protože voda tyto látky obsahuje v anorganické podobě, které naše tělo využívá velmi obtížně. Oficiální stanovisko české legislativy je takové, že varuje před pravidelným pitím destilované vody právě z důvodu deficitu minerálních látek.

Tipy pro výběr vodních filtrů


Škola zdravého vaření