Filtry s uhlíkovými bloky

V prvním článku o domácích vodních filtrech jsme si popsali schopnosti přístrojů s granulovaným uhlíkem. Víme, že dokáží odstranit z vody nepříjemnou chuť a zápach způsobené většinou obsahem chloru, zlepšují estetický vzhled vody a jsou schopny odstranit některé organické látky.

Pokročilejší a technologicky propracovanější variantou filtrů na bázi uhlíku jsou tzv. lisované uhlíkové bloky. Tyto obsahují mnohem větší objem uhlíku slisovaného do bloků s extrémně vysokou hustotou. Jejich technologie je velmi propracovaná – v průběhu jejich výroby se používá aktivační proces, kdy při vysokých teplotách a tlacích vzniká v aktivovaném materiálu velmi hustá síť dutin a pórů o mikroskopických rozměrech. Tímto postupem se významně zvyšuje adsorpční schopnost takového materiálu, tzn. schopnost zachytit větší množství látek. Tyto typy přístrojů umí kromě výše zmiňovaných látek odstranit z vody i některé anorganické sloučeniny, těžké kovy a baktérie. Proti granulovanému uhlíku mají také tu výhodu, že filtrační vložku neměníte tak často – podle typu přístroje jednou až třikrát do roka. Většina těchto přístrojů obsahuje navíc vrstvu z jiného materiálu (tzv. předřazený mechanický filtr), která ještě před průchodem vody uhlíkem odstraní větší mechanické nečistoty.

Pokud budete uvažovat o pořízení takového přístroje, zajímejte se především o rychlost průtoku vody filtrem – stejně jako u předchozí kategorie uhlíkových filtrů i u lisovaných bloků platí pravidlo, že menší průtok znamená kvalitnější filtraci (průtok vody pochopitelně závisí i na tlaku vody ve vašem kohoutku).

Největším problémem těchto typů filtrů jsou baktérie – vnitřní prostředí uhlíku podporuje množení těchto mikroorganismů. V okamžiku, kdy takový filtr odstraní z vody chlor, který ničí živé organismy, začnou se baktérie, kvasinky a prvoci v tmavém a vlhkém prostředí filtru množit. Z toho důvodu vás seriozní výrobci upozorní, abyste při delším nepoužívání přístroje filtr důkladně propláchli – jedině tak se zbavíte kolonií těchto mikroorganismů.

Kvalitnější uhlíkové filtry dokáží monitorovat základní parametry filtrační vložky a „upozornit“ vás na dobu její výměny, což je pro uživatele velmi výhodná věc – nemusíte sledovat, kdy přesně filtr dosloužil a zda kvalita získané vody je skutečně odpovídající. Taktéž byste se měli v informacích od výrobce dočíst, že není vhodné pouštět do přístroje horkou vodu – ta může negativně ovlivnit adsorpční vlastnosti uhlíku a dokonce vyplachovat dříve zachycené kontaminanty.

Běžné uhlíkové bloky dokáží z vody odstranit částice o velikosti 1-2 mikrometru. Kvalitnější přístroje si však poradí o s částicemi menšími než 1 mikron – takové filtry zachytí i baktérie, jejichž velikost se běžně pohybuje nad tuto udávanou hranici. Existují výrobci, kteří u svých přístrojů garantují schopnost odstranit různé cysty, kryptosporidie, lamblie, různé plísně apod. S ohledem na velikost pórů v bloku už však tyto přístroje nezlikvidují viry, které mohou být až 100x menší než baktérie (likvidace těchto organismů se řeší kombinací s UV lampou, o které píšeme na jiném místě).

Tipy pro výběr vodních filtrů


Škola zdravého vaření