Geneticky modifikované potraviny

Vzhledem k rychle rostoucímu počtu lidí na celém světě se zvyšuje poptávka po potravinách. Aby bylo možno ji uspokojit, snaží se vědci zlepšit způsoby pěstování některých strategických rostlin, zefektivnit způsoby jejich zpracování a prodlužování skladovatelnosti. A právě genetické inženýrství představuje jeden ze způsobů, jak toho dosáhnout.

V čem spočívají metody tohoto velmi diskutovaného oboru?

Genetičtí inženýři se snaží změnit určitým způsobem DNA (nositel genetické informace) v buněčných genech, které určují dědičné znaky každé buňky. Možností a příkladů je hned několik: do rostliny se vloží nějaký dědičný znak – např. schopnost produkovat látku, která „nechutná“ určitému druhu hmyzu, čímž se zabrání zničení sklizně. Nebo se určitou genetickou modifikací zvýší odolnost pěstované rostliny vůči konkrétnímu herbicidu, který se používá k odstraňování plevele. Zemědělci pak postříkají tímto herbicidem celé pole a zničí pouze plevel, takže pěstovaná rostlina přežije bez poškození. Metodami genové modifikace se mohou potlačovat i konkrétní dědičné znaky rostlin – v některých zemích se např. pěstují rajčata obsahující gen, který zpomaluje měknutí dužniny, takže rajčata zrají a přitom neztrácejí pevnost důležitou pro přepravu z pole do obchodů. Zajímavým a praktickým příkladem genetického inženýrství je vývoj rostlin, které jsou schopny růst i v krajně nepříznivých podmínkách (pouště, chladné oblasti). Jiné genové úpravy pomohou zvýšit výživnou hodnotu potravin – např. zrna obilí obsahují pak více bílkovin nebo některé olejnaté rostliny vyprodukují více nenasycených mastných kyselin. Výsledkem jsou pak zdravější potraviny.

S produkty genového inženýrství se setkáváme každý den – pokud např. kupujeme sýry. Sýry se běžně vyráběly srážením mléka na sýr pomocí syřidla (enzym, který se získával z telecích žaludků). V dnešní době se k získáván tohoto enzymu používají geneticky modifikované bakterie.

Proč tedy v mnoha zemích na celém světě dochází k bouřlivým protestům a demonstracím, které volají po zrušení takových manipulací s přírodou? Doposud jsme genetické úpravy jenom vychvalovali, takže se podívejme na některé její zápory. Bylo zjištěno, že některé metody mohou vést ke vzniku odolnosti vůči antibiotikům u potenciálně škodlivých bakterií, které se nachází v trávicím ústrojí člověka a chovných zvířat. U prasat vedlo používání růstových hormonů k problémům s klouby, ke ztrátě koordinace a k poškození zraku.

Nemůžeme pominout ani etické otázky – zda je správné zahrávat si s geny živých bytostí a utrpením, které se jim tím působí. Mnohým lidem se nemusí líbit kombinování genetických materiálů rostlin a živočichů – např. genová modifikace rajčete, při které byl použit genetický materiál ryb (cílem takové manipulace bylo vytvořit rajče, které by se dalo úspěšně zmrazit – ryby je možné na rozdíl od rajčat zmrazit bez problémů, proto došlo k pokusu zkombinovat genové materiály a vytvořit novou, dobře zmrazitelnou odrůdu rajčete).Škola zdravého vaření