Je možné věřit značce BIO?

Pojmy ekologické zemědělství, biopotraviny, BIO produkty aj. se už několik let dostávají do povědomí široké populace a s těmito výrobky se stále častěji můžeme setkat na pultech nejen specializovaných obchodů. Velká část naší populace bohužel nechává bio potraviny bez povšimnutí především kvůli jejich vyšší ceně. Mohou nám vůbec bio potraviny něco nabídnout? A jak vůbec vznikají takové výrobky?

Biopotraviny jsou potraviny vyrobené z tzv. bioproduktů. Bioprodukty jsou pak suroviny rostlinného nebo živočišného původu, které se získávají v ekologickém zemědělství. Pro spotřebitele je dobré vědět, že každý takový výrobek (ovoce, zelenina, mléko, vejce, maso apod.) musí mít tzv. osvědčení o původu bioproduktu. Biopotravinu poznáme velmi jednoduše - pravé a certifikované bio výrobky jsou označené grafickým znakem BIO (případně jeho schválenými modifikacemi) s nápisem "Produkt ekologického zemědělství".

Tato značka zaručuje, že produkty byly kontrolovány na každém kroku od výrobce až ke konečnému spotřebiteli. Správně označený bioprodukt nese i číslo kontrolní organizace: CZ-KEZ.
Značka BIO Produkt ekologického zemědělství tedy označuje pouze takové potraviny, které pocházejí z ekologicky hospodařících farem. Na těchto organických farmách jsou suroviny produkovány podle zásad, které jsou stanoveny přísnými předpisy a v České republice upraveny zákonem č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství.
Základní principy ekologického zemědělství jsou velmi zajímavé a přitom jednoduché - je například zakázáno používat umělá hnojiva, pesticidy, herbicidy, fungicidy. Pokud se jedná o živočišné zdroje, zvířata na ekofarmách musí mít přístup do volných výběhů, farmáři mají za povinnost zajistit jejich ochranu před nepříznivým počasím. Používání antibiotik i růstových přípravků je přísně zakázáno, stejně tak se nesmí krmit masokostní moučkou (zdroj nemoci šílených krav). Výsledkem ekologického hospodaření by mělo být i zlepšení životního prostředí v okolí farmy. Získané suroviny a potraviny z nich vyrobené musí být skladovány tak, aby se nemohly dostat do kontaktu s žádnými zakázanými chemikáliemi, dokonce ani s běžnými potravinami. Nesmějí se také např. uměle přibarvovat, jsou zakázána i umělá sladidla, konzervační látky i látky ovlivňující chuť potraviny.
Plnění veškerých podmínek pravidelně kontrolují inspektoři ze společnosti Kontrola ekologického zemědělství, která pracuje z pověření ministerstva zemědělství. Pokud ekofarmy daná pravidla nedodržují, je jim okamžitě odebráno právo užívat značku BIO.Škola zdravého vaření