K jakému jídlu jsme předurčeni?

Nejjednodušší způsob, jak na tuto otázku odpovědět, je podívat se na naši trávicí soustavu, a to počínaje ústy, přes žaludek až po tenké a tlusté střevo. O fungování naší trávicí soustavy si můžeme udělat docela dobrý obrázek, když se podíváme na zvířata představující dva protipóly stravování - na masožravce a býložravce.

Masožravci mají velké a zašpičatělé zuby přizpůsobené k trhání, několik málo zubů vhodných pro žvýkání a žaludek a zažívací systém speciálně uzpůsobený pro trávení masa. Naproti tomu býložravci mají ostré, ploché přední zuby pro překousávání a vyškubávání, žádné zašpičatělé zuby, celou řadu stoliček a trávicí soustavu přizpůsobenou pro trávení listů a trávy.

A jak je to s námi?

Naše zuby naznačují, že jsme spíše na straně býložravců. Máme však i špičáky a trávicí soustavu, která dokáže strávit téměř cokoli! Struktura zažívacího systému a 3 miliony let dlouhý návyk nás předurčuje k úžasně výhodnému postavení vyjádřenému slovem všežravec.Škola zdravého vaření