Keramické filtry

Keramické filtry jsou poměrně rozšířenou a dlouho používanou pomůckou při doúpravě pitné vody – jejich použití je známo už od poloviny 19.století (v roce 1935 anglická královna Viktorie pověřila Henryho Doultona, aby vyčistil královskou pitnou vodu a zamezil její nákaze cholerou – tyto filtry se používají dodnes).

Filtrační vložka u tohoto typu filtrů funguje na bázi křemeliny (diatomitu), sopečného písku nebo magnetitu – tyto přírodní materiály obsahují mikroskopické otvory, které z vody odstraní některé nečistoty. Účinnost těchto přístrojů závisí na velikosti jednotlivých otvorů – podle typu materiálu používaného v přístroji odstraní filtry částice o velikosti kolem 0,2-0,5 mikronu. To znamená, že keramické filtry účinně odstraní mechanické nečistoty a některé mikroorganismy (lamblie, cysty, kriptosporidiózu, guardie, některé střevní bacily apod), které se mohou ve vodě nacházet. Takovou vodu je pak možné považovat za bakteriologicky sterilní. Už si však neporadí s viry, jejichž velikost se pohybuje v rozmezí 0,025-0,075 µm.

Keramické filtry jsou poměrně ekonomické, jejich cena se pohybuje v rozmezí 3000 – 5000 Kč. Mají životnost přibližně 2000-8000 litrů vody – tato kapacita je však závislá na stupni znečištění filtrované vody. Mikroskopické částečky ve vodě zanáší keramickou vložku a její propustnost se tak výrazně snižuje. Vložku je možné čistit umytím – zpětným proplachem pod studenou vodou, doporučuje se navíc vydrhnout kartáčem.

Nevýhodou tohoto typu přístrojů je potenciálně vysoká poruchovost a křehkost filtrační vložky – při neopatrném nárazu může filtrační náplň prasknout. Dalším problémem tohoto typu filtru je potenciální možnost množení mikroorganismů uvnitř filtru. Proto někteří výrobci doporučují přefiltrovanou vodu upravovat ještě chemicky, což nejenom komplikuje samotný způsob filtrace, ale zvyšuje cenu získané vody.

Pokud chceme z vody odstranit širší spektrum nečistot, je nutné keramické filtry kombinovat s dalšími způsoby čištění - často se doplňuje filtrací aktivovaným uhlíkem, hliníkem popř. stříbrem.

Tipy pro výběr vodních filtrů






Škola zdravého vaření