Které faktory ovlivňují zdraví?

Na každého z nás neustále působí široké spektrum různých faktorů, které mají přímý vliv (pozitivní i negativní) na naše zdraví.

Které z nich můžeme přímo a cíleně ovlivnit?

Strava – nevhodné stravování hraje velkou roli při rozvoji srdečně-cévních problémů, obezitě, vzniku rakoviny a jiných civilizačních onemocněních. Jednoduché rozdíly při volbě potravin nám mohou dodat vhodnou směs aktivních živin k udržení dobrého zdravotního stavu, nebo naopak způsobit nedostatečný přísun vitamínů a minerálů popř. špatně vyvážený poměr příjmu důležitých makrosložek (sacharidů, tuků a bílkovin). Vědci tvrdí, že nevhodná strava je příčinou třetiny všech onemocnění rakovinou a většiny případů onemocnění srdce.

Kouření – má prokazatelně negativní účinky na zdraví aktivních i pasivních kuřáků. Přes 80% případů rakoviny plic je spojeno s kouřením. U dosud nenarozených dětí matek kuřaček bylo také prokázáno zvýšené riziko nízké porodní váhy a vzniku chronických onemocnění v pozdějším životě.

Stres a pracovní zátěž – trvalý stres rovněž ovlivňuje naše zdraví, protože snižuje činnost imunitního systému a zvyšuje riziko náhlých srdečních a mozkových příhod.

Nedostatek tělesného pohybu – lidé, kteří nejsou fyzicky dost aktivní, mají dvakrát větší sklon k srdečně-cévním onemocněním než ti, kteří mají pohybu dostatek.


Existuje samozřejmě i spousta faktorů podmiňující zdraví, které nejsme schopni ovlivnit:

Pohlaví – ženy mají např. častější sklony ke vzniku osteoporózy než muži.

Zeměpisná poloha – lidé ve městech trpí větším výskytem respiračních onemocnění než lidé na venkově.

Výška – je prokázáno, že menší muži jsou náchylnější k srdečním problémům než muži vyššího vzrůstu.

Věk – průměrná délka života u mužů je kratší než u žen.

Porodní váha – nízká porodní váha a předčasný porod zvyšují riziko celé řady onemocnění v dalším životě.

Sociální zařazení – obezita bývá větší u lidí s nižším příjmem.Škola zdravého vaření