Slovníček pojmů

Vyhledávaný výraz:

Počáteční písmeno: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gen / geny

Jednotka dědičného materiálu - dědičný faktor Každý gen je lineární segment (část) makromolekuly DNA ,který obsahuje specifickou sekvenci párů bází. Geny jedné buňky jsou sdružovány do chromozomů, což jsou v podstatě velké molekuly DNA. Každý gen je zodpovědný za jednotlivé dědičné vlastnosti nebo charakteristiky organizmu. Vyšší organizmy, jako např. mouchy nebo člověk mají 50 000 - 100 000 genů. Jednodušší organizmy, jako např. bakterie mají 2 000 - 3 000 genů. - polymorfní - geny, jejichž alely mají frekvenci výskytu menší než 0,95.

Související výrazy:

Faktor tolerance glukozy (GTF)
Kalorie
Kyselina listová (folacin)
E 153 - Medicinální uhlí
Bělima
Diencefalon
Bérec
Rohovka
Hormony
Buňka