Ultimate fighting

Ultimate fighting

Zápasy muže proti muži jsou staré jako lidstvo samo. Už od počátku lidské civilizace člověk musel umět bojovat, aby přežil. První veřejné zápasy před publikem se objevily ve starém Římě. Římané kolem poloviny třetího století před Kristem převzali od Etrusků zvyk doprovázet pohřební slavnosti významných mužů zápasy na život a na smrt. Tyto první zápasy se odehrávaly před úmrtním ložem, na němž spočívalo tělo nebožtíka. Tam proti sobě museli nastoupit váleční zajatci, aby svou krví usmířili ducha zemřelého a získali přízeň bohů smrti. Z tohoto zvyku si Římané později udělali zábavné akce s pestrým programem. V těchto zápasech bojovali zločinci, zajatci, otroci a dobrovolníci, kteří byli cvičeni v ohromných gladiátorských školách.

Dnešní gladiátorské boje však nemají s těmito původními mnoho společného. Současné zápasy jsou sice téměř bez pravidel, avšak ne tak docela. Ta trocha pravidel, kterou ultimátní zápasy mají, spolehlivě (jak dokazuje praxe) zajišťuje, aby bojovníci nepřicházeli k závažným ujmám na zdraví nebo dokonce i o život. Většina těchto zápasů se odehrává na zemi a končí vzdáním soupeře po nasazení páky nebo škrcení.

Počátky dnešních ultimátních zápasů sahají do Brazílie, kde tehdy ještě neznámý Helio Gracie hledal možnost porovnat své Jiu-Jitsu s jinými styly bojových umění. Jeho bojová zdatnost dosáhla takového věhlasu, že se Brazilian Jiu-Jitsu – styl rodiny Graciů – rozmohlo doslova po celé Brazílii a začaly se tam konat první šampionáty ve Vale-Tudo ( všechno povoleno ), ve kterých si Brazilci porovnávali své bojové schopnosti. Z Brazílie se dostaly tyto zápasy do USA, odkud po velkých úspěších následoval rozmach těchto zápasů po celém světě. Ultimátní zápasy se rozčlenily na několik druhů lišících se převážně omezením technik. Patří mezi ně např. Shootfighting, který je co do pravidel nejměkčí disciplínou, dále je to Pancrase a nejprestižnější a nejméně pravidly omezený Ultimate fight.

V České republice se začaly objevovat velice opatrně, neboť se nevědělo, jak se k tomu postaví veřejnost. První galavečer ultimátních zápasů v ČR se konal pod názvem „Noc gladiátorů“ dne 26.06.1997. Od té doby jsou ultimátní zápasy stále populárnější a postupem času dostávají také své hranice.

Petr Ottich
www.thajsky-box.cz

Ilustrační obrázek: © Pixmac.czŠkola zdravého vaření