Vitamíny

Vitaminy jsou esenciální látky, které v našem organismu plní mnoho důležitých funkcí (nezbytné pro udržení řady tělesných funkcí a výstavbu nových tkání, hrají důležitou roli v prevenci některých onemocnění, zpomalují projevy stárnutí a jsou schopny posilovat imunitní systém našeho těla).

Naše tělo je nedokáže vyrobit, musíme je proto přijímat stravou popř. doplňky výživy.

Pokud těchto látek máme nedostatek, vzniká tzv. hypovitaminóza (ta může např. nastat i při některých onemocněních, kdy organismus není schopen vitaminy vstřebávat). Dlouhodobější nízký příjem těchto látek může způsobit různé zdravotní problémy.

Při nadbytečném příjmu některého vitaminu může dojít k jeho předávkování – vzniká tzv. hypervitaminóza.

Podle chemicko-fyzikálních vlastností je můžeme rozdělit do dvou skupin:

1.rozpustné v tucích – ukládají se v organismu a jejich zásoba vydrží několik týdnů až měsíců

2.rozpustné ve vodě – neukládají se do zásoby (s výjimkou B12), jejich přebytek se vylučuje močí a musí být proto průběžně doplňovány.Škola zdravého vaření