Vliv podnebí na lidské zdraví

Vliv podnebí na lidské zdraví Nedávno vydaná zpráva o vlivu podnebí na lidské zdraví stanovuje 11 klíčových kategorií chorob a dalších zdravotních důsledků, ke kterým dochází nebo bude docházet v důsledku změn klimatu. Zpráva poskytuje výchozí bod pro koordinaci výzkumu k lepšímu pochopení klimatu a jeho dopadu na lidské zdraví. Doporučení pracovní skupiny, která zprávu vypracovala, zahrnuje výzkum s cílem určit, která skupina lidí je nejvíce ohrožena a kam nasměrovat úsilí do budoucna.

"Ve zprávě se mimo jiné konkrétně uvádí, že lidské bytosti jsou v mnoha ohledech ohroženy na zdraví kvůli změnám v klimatu," říká Linda Birnbaum, Ph. D., ředitelka Národního ústavu environmentálních zdravotních věd (NIEHS) a Národního toxikologického programu, jehož ústav výzkum vedl. "Vykládá to, co už známe, a co se ještě potřebujeme dozvědět způsobem, který umožní výzkumníkům po celém světě spojit své vědomosti a znalosti, aby se na nich stavělo při řešení těchto problémů."

Zpráva uvádí některé zásadní důsledky změny klimatu na:
  • Astma, respirační alergie a nemoci dýchacího ústrojí
  • Duševní zdraví a poruchy související se stresem
  • Rakovinu
  • Neurologické nemoci a poruchy
  • Kardiovaskulární onemocnění
  • Choroby přenášené vodou
  • Choroby přenášené v potravinách
  • Nemoci a úmrtnost související s počasím a teplotami
  • Zoonotické choroby jako např. malárii
  • Efekty na vývoj člověka

Zpráva rovněž zkoumá řadu otázek pro výzkum v oblastech jako např. vliv na zranitelné či vysídlené obyvatelstvo, veřejné zdraví a zdravotní infrastruktury, kapacity a potřebné dovednosti či komunikační a vzdělávací úsilí.

"Den Země nám připomíná, že změny v životním prostředí ovlivňují naše jídlo, vodu a naše zdraví," říká Birnbaum. "Tato zpráva poskytuje návod pro výzkumné pracovníky na celém světě, kteří pracují na zlepšení zdraví planety a zdraví všech lidí."

Stále více studií včetně některých spolufinancovaných NIEHS, nedávno zveřejněné v časopise The Lancet, nám pomáhají pochopit, jak se změny klimatu, lidského zdraví a lidské činnosti protínají. Můžeme zabránit některým nejhorším dopadům změn klimatu a zároveň poskytnout velké výhody pro lidské zdraví, které mohou kompenzovat náklady na zmírňování a přizpůsobení se dopadům. Tato zpráva integruje tato nová data do rámce, který poskytuje nový způsob náhledu na tento složitý a kritický problém.

Zdroj:
NIH / Národní institut environmentálních zdravotních věd
 

Ilustrační obrázek: © Pixmac.czŠkola zdravého vaření