Výdej energie při sportování

Zajímá vás, kolik energie dokážete spálit při cvičení? Ještě než se vrhnete na složité počítání každé kalorie, kterou se rozhodnete „těžce vypotit“, věnujte pozornost následujícím informacím:

Existují různé propočty a tabulkové hodnoty množství vydané energie při různých činnostech – při jakékoli získané hodnotě berte v potaz, že celkový výdej energie závisí na mnoha faktorech – např. trénovanosti (trénovanější člověk vydává při témže výkonu méně energie), hmotnosti jedince (čím více někdo váží, tím více energie vydává), na pohlaví (u žen je při stejné činnosti menší energetický výdej než u mužů), dokonce i na rychlosti pohybů (obézní člověk dělá veškeré pohyby více ekonomicky).

Příjem i výdej energie měříme v kaloriích (nebo kilojoulech – 1 kcal = 4,2 kJ).

Energii vydáváme i při absolutním klidu (např. spánku) – je to tzv. bazální metabolismus. Poměrně výrazným způsobem zvyšuje celkový výdej energie tělesná práce – v souvislosti s druhem práce a stupněm trénovanosti (= zvyku na práci) využijeme přibližně pětinu celkově uvolněné energie za den (skutečně však záleží na konkrétní činnosti – např. úředník za hodinu své činnosti spálí necelých 50 kcal, dřevorubec až přes 350 kcal za hodinu).

Při sportování vydáváme mnohem více energie než při práci – platí zde stejná pravidla, tzn. celkový výdej závis především na druhu a intenzitě sportovní činnosti (pro srovnání – při šedesátiminutovém intenzívním tréninku silového zaměření můžeme spálit přes 1000kcal, u stejně dlouhého kondičního cvičení aerobního rázu jen 500 kcal.

V následující tabulce se můžete podívat na celkový výdej energie při některých vybraných sportovních činnostech (hodnoty jsou počítány pro průměrného 70 kg člověka za 1 hodinu sportování).

Aktivita

Výdej energie - kcal

Výdej energie – kJ

Chůze (5 km/h)

200

840

Běh (10 km/h)

700

2940

Jízda na kole (20 km/h)

550

2310

Chůze do schodů

400

1680

Tenis

550

2310

Stolní tenis

220

924

Tanec

300

1260

Plavání

400 - 600

1680 – 2520

Fotbal

500 - 600

2100 – 2520

Lyžování sjezd

500

2100

Lyžování běžky

700

2940

Pokud se vám skutečně nechce pravidelně sledovat každou spálenou kalorii (kdo by to taky dělal...), zamyslete se nad první hodnotou v tabulce – chůzí. Postačí každý den místo jedné hodiny sezení u televize jít na procházku, kterou jste schopni spálit 850 – 1000 kJ, za měsíc to odpovídá 25 000 – 30 000 kJ, což znamená zhubnout přibližně o 1 kg podkožního tuku!Škola zdravého vaření